chudnutie a štítna žľaza

Chudnutie s poruchou štítnej žľazy je možné! Ako na to?

Ak máš spomalenú funkciu štítnej žľazy, tak tvoj cieľ schudnúť sa môže rýchlo stať podstatne
náročnejšou úlohou. Máš však na výber. Buď môžeš štítnu žľazu využívať ako ospravedlnenie, prečo
nemôžeš schudnúť, alebo môžeš urobiť všetko preto, aby si schudol. A ak si zvolíš tu druhú možnosť,
tak ver tomu, že aj úspešné schudneš. Pre tých, čo schudnúť chcú, bude tento článok návodom, ako
na to.

Ako môže štítna žľaza skomplikovať chudnutie?

To, že tvoja štítna žľaza ti robí problémy s chudnutím vieš, inak by si tento článok ani nečítal. Pravdepodobne však nevieš, ako presne tvoja spomalená funkcia štítnej žľazy komplikuje chudnutie. Bez toho, aby si vedel kde je problém, a čo konkrétne spôsobuje, ho predsa nemôžeš napraviť.

Pokiaľ by si predsa len chcel preskočiť tieto teoretické informácie a dostať sa k tým viac praktickým, preskoč túto časť kliknutím.

Teraz sa ti pokúsim vysvetliť, ako vlastne tvoja štítna žľaza ovplyvňuje chudnutie, pokiaľ možno čo najjednoduchšie.

Začnime tým, že bunky štítnej žľazy produkujú tzv. T3 a T4. Sú to hormóny, ktorých úloha je regulovať využitie energie bunkami.

Čo presne toto znamená?

Keď štítna žľaza vyprodukuje hormóny T3 a T4, tak sa za pomoci krvného obehu dostanú do celého tela, teda takmer ku každej jednej bunke. Tieto hormóny T3 a T4 určujú, ako veľmi bude môcť daná bunka využívať energiu.

Tvoja štítna žľaza pracuje pomalšie, a preto nevyprodukuje tak veľa tohto hormónu. Pre bunku to bude znamenať, že môže využívať len menšie množstvo energie.

Čím viac je tvoja štítna žľaza spomalená, tým hrošia produkcia hormónov T3 a T4, a to vedie k ešte menšiemu množstvu energie, ktoré môže bunka využiť.

Ako toto ovplyvní chudnutie?

Každá bunka pracuje, a teda aj spotrebúva energiu. Práca všetkých buniek v tvojom tele dokopy tvorí metabolizmus.

Keď je telo v pokoji, a nevykonáva žiadnu fyzickú aktivitu, tak hovoríme o bazálnom metabolizme.

Štítna žľaza nepracuje tak, ako by pracovať mala, preto bunka spotrebuje menej energie. Bazálny metabolizmus tým pádom musí byť taktiež menší, lebo on sám je tvorený všetkými bunkami dokopy. Bavíme sa o pomalšom bazálnom metabolizme.

Pomalší bazálny metabolizmus má okrem iného za následok menej spálených kalórii. Bunky využívajú menej energie, teda nepotrebujú tak veľa kalórii. Pri chudnutí však chceme spáliť čo najviac kalórii, aby bol kalorický výdaj väčší, ako kalorický príjem. Jedine tak sa dostaneme do stavu kalorického deficitu, ktorý je jedinou cestou, ako schudnúť.

Toto je dôvod, prečo spomalená štítna žľaza robí je problémom pri chudnutí.

Ako funguje štítna žľaza?

Pokiaľ ťa to zaujíma, tak na pozadí prebieha oveľa viac, než len spomalenie štítnej žľazy.

Telo spozoruje nedostatok alebo prebytok T3, či T4 v tele, a bude sa snažiť tento problém vyriešiť.

Podmozgová žľaza začne produkovať tyreotropín, čo je stimulujúci hormón pre tvorbu buniek štítnej žľazy, a zrýchli ich metabolizmus, teda budú viac pracovať. Tyreotropín sa dostane do štítnej žľazy, čo spôsobí zvýšenú produkciu T3 a T4.

Vylúčenie tyreotropínu sa však stalo vďaka hypotalamu. Podmozgová žľaza dostane túto informáciu od hypotalamu, ktorá produkuje tyreoliberín (tyreotropín uvoľňujúci hormón).

Proces vyzerá takto:

 1. Telo zaregistruje nedostatok alebo prebytok T3 a T4.
 2. Hypotalamus pošle informáciu podmozgovej žľaze.
 3. Podmozgová žľaza pošle informáciu štítnej žľaze.
 4. Štítna žľaza začne produkovať viac T3, T4, čo spôsobí rýchlejším metabolizmus.

Zjednodušenie

Môžeš si to predstaviť aj ako systém vykurovania. Je ti zima, preto telo musí zrýchliť metabolizmus, aby bunky produkovali viac tepla. Ako sa to stane?

Štítna žľaza je pec alebo klíma.

Podmozgová žľaza je termostat.

Hypotalamus je majiteľ domu, ktorý zadáva inštrukcie do termostatu.

Presne takto to funguje aj v ľudskom tele:

 1. Vonku je zima, takže tvoje telo potrebuje viac tepla, aby si udržalo svoju telesnú teplotu.
 2. Hypotalamus (majiteľ domu) zadá podmozgovej žľaze (termostat) úlohu, nech zvýši teplotu.
 3. Podmozgová žľaza spustí produkciu T3, T4 v štítnej žľaze (pec/klíma).
 4. Tieto dva hormóny sa už postarajú o to, aby bunky využívali viac energie, a tak vytvorili viac tepla.
Čo ak je štítna žľaza poškodená?

Toto všetko je super, ako telo dokáže podľa potreby regulovať využitie energie, ale aj tak môže nastať problém. Spomalená produkcia hormónov štítnej žľazy niekedy nedokáže byť takto regulovaná.

Čítaš tento článok, a teda pravdepodobne je tvoja štítna žľaza poškodená. Hypotalamus a podmozgová žľaza môžu posielať signálov na zvýšenie produkcie T3, T4 koľko len chcú, nič to nepomôže, keď tvoja štítna žľaza jednoducho nie je schopná vytvoriť viac hormónov.

Tu je tvoj problém: štítna žľaza nevie vytvoriť viac hormónov, ktoré by potom zrýchlili metabolizmus. Stále však ostáva otázka:

Prečo?

Dôvodov môže byť viac, ale sú tu dva hlavné (najčastejšie), prečo tvoja štítna žľaza nepracuje tak, ako by pracovať mala.

1. Nedostatok jódu

Jód je v celom opísanom procese významnou súčasťou. Aby si ju pochopil, tak potrebuješ poznať rozdiel medzi T3 a T4. Štítna žľaza produkuje najmä T4. T4 má štyri atómy jódu. Aby telo urobilo T4 „funkčným“, tak musí odštiepiť jeden jód, čím vzniká T3. T3 je hormón, ktorý bunkám v tele dovolí využiť viac energie.

Niet teda pochyb o význame jódu pri vytváraní hormónov T3 a T4. Jeho nedostatok bude viesť k menšiemu tvoreniu týchto hormónov, a to sa odrazí aj na metabolizme, ktorý sa spomalí.

2. Hashimotova choroba

Hashimotov zápal štítnej žľazy je vážnejší problém, ktorý spomalí tvorbu hormónov, okrem iného aj T3, T4. Je to imunitná reakcia, kedy vlastný imunitný systém napadne štítnu žľazu. Príčin na vznik tohto ochorenia je viac, jednou zaujímavou je napríklad príliš vysoký príjem jódu. Viac príčin uvádza napríklad mayoclinic.com.

Výsledok?

Oba problémy vedú k tomu istému, a to k hypotyreóze. To je len iný názov pre spomalenú činnosť štítnej žľazy. Zvyšok článku sa bude zaoberať tým, ako hypotyreóza vplýva na chudnutie, a aké kroky treba podniknúť, pre úspešné schudnutie.

chudnutie a štítna žľaza

Ako veľmi ti štítna žľaza sťaží chudnutie?

Spomalená funkcia štítnej žľazy spomalí tvoj metabolizmus, toľko už v tomto bode vieš. Ako veľmi ťa to pri chudnutí ovplyvní?

Kalorický deficit. Ten nás musí zaujímať najviac, keďže je to jediná cesta k úspešnému schudnutiu. Dosiahneme ho tým, že viac kalórii spálime ako prijmeme.

3 spôsoby spaľovania kalórii:
 1. Ku kalorickému výdaju patrí každá jedná fyzická aktivita. Beh, posilňovanie, cyklistika, futbal,… to všetko spaľuje kalórie.
 2. Taktiež do výdaju patrí NEAT (non-exercise activity thermogenesis). NEAT sú všetky aktivity, ktoré spaľujú kalórie, ale zároveň nie sú športom. Napríklad by sem patrilo: kosenie trávnika, cesta do práce, písanie na klávesnici, vysávanie, a podobné. Každá činnosť, ktorá zapája svaly, bude spotrebúvať určité množstvo energie.
 3. Poslednou zložkou tvojho energetického výdaju je bazálny metabolizmus. O bazálnom metabolizme sme už hovorili. Sú v ňom zahrnuté činnosti, ako je tep srdca, dýchanie, trávenie, atď.. Je to minimálny denný energetický výdaj, ktorý je nevyhnutný na prežitie.

Čím viac kalórii sa ti podarí za deň spáliť, tým lepšie pre teba, pokiaľ je tvojim cieľom schudnúť.

Spomalená funkcia štítnej žľazy a bazálny metabolizmus

Pri probléme so štítnou žľazou sa bazálny metabolizmus spomalí, teda spáli menej kalórii. O koľko menej to bude závisí od závažnosti problému so štítnou žľazou, takže to je veľmi individuálne.

Dôležité je spomenúť, že bazálny metabolizmus tvorí zďaleka najväčšiu zložku tvojho kalorického výdaju, a preto aj o pár percent nižšia rýchlosť metabolizmu vie ovplyvniť náročnosť schudnutia.

Na pôvodnú otázku sa nedá odpovedať presne. Niekoho to ovplyvní minimálne, u iného to môže byť dôvod, prečo nedokáže schudnúť.

Bude sa ti dať vôbec schudnúť?

Každý dokáže schudnúť. Nie pre každého to musí byť rovnako jednoduché, a netvrdím, že je to vždy fér. Spomalená štítna žľaza je problémom, ktorý sťaží tvoje snaženie schudnúť. Nech už je však vážnosť problému so štítnou žľazou u teba akákoľvek, aj ty môžeš schudnúť, a v tomto článku sa dozvieš ako.

chudnutie a štítna žľaza

Ako schudnúť so spomalenou štítnou žľazou?

Teraz, keď máme za sebou všetko to „prečo je štítna žľaza problémom“, tak sa pozrime na to, ako schudnúť.

Chudnutie funguje stále rovnako. Stále platí, že musíš viac kalórii vydať, než prijať. Akonáhle sa ti toto podarí splniť, tak budeš chudnúť bez ohľadu na štítnu žľazu. Tu však nastáva ten problém:

Ako dosiahnuť tak potrebný kalorický deficit?

Pohyb

Prvá vec, ktorú si musíš uvedomiť je fakt, že pohyb je veľmi dôležitý, a to obzvlášť pre teba.

Poviem ti jednu skvelú správu. Pohybom spáliš rovnaké množstvo kalórii, ako by spálil aj zdravý človek bez problému so štítnou žľazou. Vysvetlím ti, prečo tomu tak je.

Prečo problém so štítnou žľazou neovplyvní pálenie kalórii pohybom?

Keď tvoja štítna žľaza neprodukuje T3, T4 (ak si nepamätáš, tak to boli tie hormóny, ktoré produkuje štítna žľaza) v dostatočnom množstve, tak bunky majú menej dostupnej energie. Ono sa to však aj niekde prejaví. Mal by si:

 • byť viac unavený,
 • mať suchú pokožku,
 • telesná teplota by mala byť nižšia,
 • celkovo by si sa mal cítiť slabšie, …

Niet divu, že budeš viac unavený, plus mať spomenuté ostatné symptómy, keď tvoje bunky nemajú prístup k energii.

 • Ako ťa môže bunka zohriať, keď nemá energiu na spálenie?
 • Ako môžeš byť plný energie, keď bunka nemá prístup k energii?
 • Ako môžu bunky urobiť čokoľvek poriadne, keď majú limitovanú energiu?

Ak tieto symptómy nepociťuješ, tak je možné, že v skutočnosti štítna žľaza nie je dôvod, prečo nemôžeš schudnúť.

Vráťme sa k pohybu. Keď sa hýbeš, tak svaly vykonajú rovnaké množstvo práce, akoby vykonali u zdravého človeka.

Rovnaké množstvo práce = Rovnaké množstvo spotrebovanej energie.

Telo bude musieť poskytnúť tu energiu vo forme kalórii, nebudú predsa tvoje svaly poháňané ničím. Energia je spálená, a ty si o to bližšie ku kalorickému deficitu.

Hýb sa. Hýb sa čo najviac koľko len môžeš. Čím viac sa budeš hýbať, tým lepšie. Nezáleží na tom, ako sa budeš hýbať, akú aktivitu, či šport budeš robiť. Záleží však na tom, ako intenzívne sa budeš hýbať, ako dlho a ako často.

Riešenie problému so štítnou žľazou

Pocit slabosti je jeden zo symptómov spomalenej činnosti štítnej žľazy. V takom prípade môže byť pomerne ťažké sa hýbať viac, a teda spáliť viac kalórii. A aj ak by toto nebol u teba problém, je tu jedna vec, ktorá ti schudnúť určite pomôže.

Je to podstúpenie liečby štítnej žľazy. Vo väčšine prípadoch to bude znamenať užívanie levotyroxínu. Aj keď je dosť možné, že bude treba tento liek užívať celý život, keďže to nie je priama liečba štítnej žľazy, pomôže ti schudnúť. Levotyroxín je náhradou za hormóny T3, T4, ktoré by mala štítna žľaza produkovať.

Užívanie levotyroxínu zvráti účinky spomalenej činnosti štítnej žľazy. Mimo iného to znamená zrýchlenie metabolizmu.

Ak to inak sformulujem, tak levotyroxín ti umožní mať rovnakú náročnosť chudnutia, akoby ju mal človek bez problémov so štítnou žľazou.

Levotyroxín nie je žiadna nebezpečná látka. Veľmi pravdepodobne ti ju lekár pri liečbe predpíše, a bude ťa pravidelne kontrolovať. Ak bude mať levotyroxín na teba vedľajšie nechcené účinky, tak so svojim lekárom preberieš iný postup liečby. Užívanie akéhokoľvek lieku konzultuj najprv so svojim lekárom, informácie v tomto článku sú len náučného významu!

Jediné čo sa snažím povedať je, že nemáš nechávať liečbu štítnej žľazy na neurčitý čas v budúcnosti. Snaž sa poradiť so svojím lekárom čo najskôr, a začať sa liečiť. Pre chudnutie to bude veľmi prospešné, lebo keby sa ti podarilo čo i len o jedno percento zrýchliť metabolizmus, bude tvoje chudnutie o to jednoduchšie.

Strava a spomalená štítna žľaza

Kalorický výdaj sme prešli, no máme tu ešte kalorický príjem. Ide o to, že ty sa môžeš hýbať celý deň, a spáliť neuveriteľné množstvo kalórii, ale pokiaľ neriešiš stravu, a prijmeš za deň veľa kalórii, tak nebudeš v kalorickom deficite. V takom prípade nemôžeš schudnúť. Ba dokonca môžeš začať priberať.

Upravená strava pri diéte na chudnutie bude potrebná pre každého, či už máš problém so štítnou žľazou alebo nie. Asi najdôležitejšie otázky, ktoré náš ohľadom stravy pri chudnutí budú zaujímať sú: Čo? a Koľko?. Začnime tou dôležitejšou – Koľko?

Koľko denne jesť?

Existuje iba jedna správna odpoveď. Množstvo kalórii, ktoré za deň skonzumuješ, musí byť také, aby si bol v kalorickom deficite, o veľkosti zhruba 300-500 kalórii. Napríklad prijmeš 1800 kcal a vydáš 2300 kcal (veľkosť deficitu je 500).

Žiaľ táto odpoveď je dosť taká všeobecná, a asi by si radšej vedel presné čísla, koľko máš jesť, koľko máš vydať. Presné čísla zistíš na sebe sám, a to skúšaním. Je to naozaj jednoduché. Tu je návod.

Hľadanie kalorického deficitu skúšaním

Skús upraviť stravu, a začať sa viac hýbať. Kľúčová otázka, ktorú si po týždni, alebo po dvoch týždňoch položíš:

Chudnem?

Ak áno, tak si na správnej ceste, no ešte jedna otázka.

Chudnem približne 1,5 kg až 2,5 kg za mesiac?

Ak áno, tak super, si v zdravej norme.

Ak nie, a chudneš rýchlejšie, tak to mohla byť len voda, ktorú stratíš vždy na začiatku diéty. Uisti sa však, že nerobíš hladovku, ani nič jej podobné. Hladovky nie sú dobré na chudnutie, a tu sa o nich dozvieš viac.

Ak si odpovedal nie na otázku Chudnem?, tak jedno je isté – nie si v kalorickom deficite. Máš tri možnosti, ktoré môžeš podniknúť, aby si začal chudnúť:

 1. Jedz menej,
 2. Hýb sa viac,
 3. Jedz menej a hýb sa viac.

Stále nič? Tak si znova vyber z týchto troch možností, až pokiaľ nezačneš chudnúť, je to jediná cesta.

Zamysli sa však aj nad tým, či naozaj nechudneš. Možno si nabral svaly a schudol tuk, v takom prípade zmeny neuvidíš na váhe.

Spomalená štítna žľaza ovplyvní množstvo kalórii, ktoré môžeš prijať. Máš pomalší metabolizmus, a teda nemôžeš si dovoliť zjesť tak veľa, ako keby si problémy so štítnou žľazou nemal. Spomínanou metódou skúšania však ľahko zistíš, či si na správnej ceste za chudnutím.

Ak sa tvoje chudnutie zasekne, vráť sa k tomuto článku, a znova sa pýtaj spomínané otázky.

Čo jesť?

Aj keď chudnutie závisí od toho koľko zješ, nie čo zješ, tak predsa len je dôležité pozrieť sa na otázku – Čo jesť? Je totižto rozdiel chudnúť, a chudnúť tuk. Chudnutie zahŕňa stratu aj svalovej hmoty, a to bude viesť k spomalenému metabolizmu, menšiemu množstvu spáleného tuku, jojo efektu, a preto sa tomu chceme vyhnúť za každú cenu.

Aby si chudol tuk, tak nestačí byť v kalorickom deficite. Je potreba jesť kvalitné potraviny. Bielkoviny ochránia svalovú hmotu – veľmi dôležité pri chudnutí tuku. Kuracie prsia majú viac bielkovín ako donut.

Ďalej vláknina je dôležitá pre väčšiu sýtosť jedla. Vďaka tomu budeš menej hladný, a pri chudnutí nechceš byť hladný. Keď si hladný, tak porušíš diétu.

Pri diéte skonzumuješ menej jedla, a to bude viesť k menšiemu množstvu vitamínov a minerálov prijatých zo stravy. Nutné je dbať na kvalitnú stravu bohatú na vitamíny a minerály, aby nevznikol ich nedostatok.

Ak ťa zaujíma o strave pri chudnutí viac, prečítaj si článok: Ako zaručene schudnúť?

Aj keď máš problém so štítnou žľazou, tak jediná vec, ktorá bude pre teba iná, je fakt, že máš pomalší metabolizmus, a teda nemôžeš jesť tak veľa, ako keby si problém so štítnou žľazou nemal. Zloženie jedálnička sa pre teba nijak nemení.

chudnutie a štítna žľaza

Ako si váhu udržať?

Schudnúť dokáže takmer každý, ale udržať si váhu nie je až také jednoduché. Pre udržanie hmotnosti platí:

kalorický výdaj = kalorický príjem

Príklad: pri chudnutí si v deficite, teda prijmeš 1800 kcal a spáliš 2300 kcal, zatiaľ čo pri udržiavaní váhy prijmeš 2000 kcal a spáliš 2000 kcal.

Takto sa môže zdať udržanie váhy jednoduchšie, ale predsa len nie je.

Chudnutie trvá možno dva mesiace, tri mesiace, pol roka. Udržiavanie váhy trvá do konca tvojho života. Akonáhle sa vrátiš k svojmu starému životnému štýlu, tak za pár mesiacov si tam, kde si bol pred schudnutím.

Neexistuje žiadne tajomstvo, ako si udržať váhu, zase to je o kvalitnej strave a pravidelnom pohybe. Aj keď netreba jesť až tak málo, a hýbať sa tak veľa, ako si musel pri chudnutí, stále treba riešiť stravu aj pohyb.

Všetko ostatné tu platí tak isto ako pri chudnutí, len tentokrát nemusíš (v podstate nesmieš, inak budeš zase chudnúť) byť v kalorickom deficite.

Záver

Problémy so štítnou žľazou môžu poslúžiť ako výhovorka pri chudnutí, a po pravde, táto výhovorka je do istej miery oprávnená. Spomalená činnosť štítnej žľazy ti sťaží chudnutie, ale to ešte neznamená, že schudnúť nemôžeš.

Ak to myslíš s chudnutím vážne, tak treba podniknúť určité kroky, ktoré ťa dovedú do cieľa. Medzi tieto kroky jednoznačne patrí úprava jedálničku, viac fyzickej aktivity, a taktiež liečba štítnej žľazy.

Similar Posts

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *